KVKK Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

Türkiye Makine Federasyonu-MAKFED  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) riayet eder.  KVKK kapsamında ilgili veri sorumlusu sıfatıyla Makine Zirvesi toplantısına katılım sağlayanların kişisel bilgilerini toplamakta, verileri kayıt altına almakta, sürecin işlenebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktadır.  İşbu Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilerle bilgiler paylaşılmayacaktır (yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklar haricinde). Tüm bu işlemleri yaparken gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

MAKFED toplantıya katılım başvurusunda bulunan kişilerden istediği kişisel bilgiler şunlardır:

  • Ad ve Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası:
  • Pasaport/Kimlik Numarası: (Yabancılar İçin)
  • Telefon Numarası
  • E-Posta Adresi

MAKFED kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. MAKFED gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kayıt sistemine yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, MAKFED’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

……………………….

BEYANNAME

TÜRKİYE MAKİNA FEDERASYONU-MAKFED şahsımdan/kurumumdan talep edeceği kişisel veriler ve bu verilerin toplanma yöntemleri; şahsımla ilgili olup saklayacağı/kaydedeceği kişisel veriler ve şahsımla ilgili olup üçüncü kişi/kurumlara aktaracağı kişisel veriler; tüm işlenme vasıtalarına ilişkin olarak işlenme amaçları ve tüm aktarımlara ilişkin olarak aktarım amaçları; ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu esasları uyarınca sahip olduğum haklar ile ilgili olarak MAKFED tarafından aydınlatıldığımı, vermiş olduğum kişisel bilgilerimin Makine Zirvesi toplantısına katılım  amacıyla MAKFED ile anlaşma yapmış olan kişi ve kurumlara iletileceğini, tarafıma tebliğ edilen aydınlatma metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ve beyan ederim.