Hakkımızda

Anasayfa » Hakkımızda
Makine Sektörü
Makine İmalat Sanayi kapsamı (NACE)
Makine Zirvesi Vizyon 2030

Türkiye’nin kalkınması yolunda sanayide sürükleyici bir rol üstlenmek üzere imalat sanayinden ve ihracattan alınan yüzde paylarının ve ihracat Dolar/kg değerinin 15’e çıkarılması hedefi doğrultusunda, katılımcı ve paylaşımcı bir yaklaşımla kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmak.

Makine Zirvesi Misyonu

Makina İmalat Sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarla yılda bir kez üst düzeyde bir araya gelerek sektörün öncelikleri doğrultusunda değerlendirmelerde bulunmak, politikalar geliştirmek ve bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak.

Zirve Katılım Profili

MAKFED ve Üye dernekleri yönetim kurulları

Makine imalat sanayi firmaları üst düzey yöneticileri

Bakanlık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri

Tedarikçi firma temsilcileri

Finans ve sigorta firma temsilcileri

Ulusal ve sektörel basın

MAKFED Üyeleri